החזרות והחלפות

 

לקוחות נכבדים,

אנו שמחים שבחרתם לרכוש את מוצרינו באמצעות אתר ברמיל. ריכזנו עבורכם בצורה פשוטה, ברורה ומתומצתת את עיקרי מדיניות האספקות, ההחזרות והביטולים שלנו.

אם בכל זאת יש לכם שאלה או בקשה, אנו נשמח שתפנה אלינו בטלפון: 03-9240196, בפקס: 03-9240198

 או באמצעות המייל:  barmil@barmil.co.il בימים א' – ה' בין השעות 08:00-17:00.

החזרות וביטולי עסקאות:

א. כל הרוכש מוצר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). 

ב. להלן בקצרה הוראות הביטול (הוראות הביטול המלאות מפורטות בחוק הגנת הצרכן ונוסחם המלא מחייב):

1.  ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר. 

2. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. 

ג. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.

  
ד. תוצאות הביטול עקב פגם:
במקרה של ביטול עקב פגם מוכח במוצר תחזיר ברמיל בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את יתרת החיוב בשל העסקה כולה ולא תגבה דמי ביטול כלשהם.


ה. תוצאות הביטול שלא עקב פגם:
במקרה של ביטול שלא עקב פגם, תחזיר ברמיל בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול מוסכמים ומוערכים מראש בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. יובהר ויודגש, דמי הביטול יכול שיגבו ע"י ברמיל באמצעות כרטיס האשראי. אם בעת ביטול העסקה כבר קיבלתם את המוצר, עליכם החובה להחזרת המוצר למחסן ברמיל, על חשבונכם כשהוא במצב טוב ותקין וראוי לשימוש. 

חשוב לציין, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין המשלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה ובעת הביטול המוצר כבר נאסף באמצעות חברת השילוח.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה מותנה וכפוף לכך שהמוצר יוחזר לברמיל באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא וכשהוא שלם ותקין וראוי לשימוש. 

דעו – לא ניתן להחזיר מוצרים אלא באישור מראש של ברמיל בע"מ במקרים הבאים:

  • מוצרים לאחר שהורכבו.
  • מוצרים שהוזמנו מחו"ל במיוחד עבור הלקוח, ואינם פריטי מלאי

 

האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.