פיני שחרור מהיר/בושינגים/פיני מקום - Carr lane
שולחנות מסתובבים- DESTACO-CAMACO-INDEXCERS
גריפרים DESTACO-ROBOHAND-GRIPPERS
כלי עבודה ומדידה ESSENTRA
אביזרי מגנט
מהדקים פנאומטים-DESTACO
אביזרי מכונות, פרזול וכלי דפינה - ELESA+GANTER
ציוד לחדר נקי +מערכת כפפות -DESTACO-CRL-MANIPULATURS
טיטניום GRADE 2-7 , טיטניום רפואי ELI
כוסות ואקום ומגנטים -DESTACO
קשיחים תעופתיים

פלדה 8.8-DIN912

DIN9128.8M4X12

מחיר - 0.3 ש"ח

DIN9128.8M3X6

מחיר - 0.15 ש"ח

DIN9128.8M6X20

מחיר - 0.3 ש"ח

DIN9128.8M3X10

מחיר - 0.15 ש"ח

DIN9128.8M3X16

מחיר- 0.15 ש"ח

DIN9128.8M3X20

מחיר - 0.15 ש"ח

DIN9128.8M3X30

מחיר - 0.15 ש"ח

DIN9128.8M3X8

מחיר - 0.15 ש"ח

DIN9128.8M5X25

מחיר - 0.15 ש"ח